เปิดภาพในพระราชวังชั้นใน สถานที่ประทับพระมเหสี พระธิดา ที่เพศชายห้ามเข้า

ในพระบรมมหาราชวัง สมัยก่อนจะมีส่วนของ พระราชฐานชั้นใน

ที่ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของพระบรมหาราชวัง ซึ่งเป็นเขตหวงห้ามสำหรับเพศชาย

ยกเว้นแต่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระโอรสที่ยังไม่ได้โสกันต์

(ตัดจุกผม) หรือหากมีเหตุจำเป็นก็สามารถผ่อนคลายได้ตามลำดับความสำคัญ

เพราะที่แห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระมเหสี พระราชธิดา นางกำนัล

ข้าหลวงที่ล้วนแล้วแต่เป็นหญิงทั้งสิ้น

ประตูช่องกุด หรือ ประตูท้ายวัง ในอดีต

เข้าประตูเลี้ยวซ้าย ด้านขวามือ คือ ประตูศรีสุดารา

การแต่งกายของเจ้านายฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 5

ตำหนักเขียว ที่ประทับของสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี พระพี่นางในรัชกาลที่ 1 ปัจจุบันรื้อแล้วไปปลูกเป็นกุฏิสงฆ์

วัดอมรินราราม

ตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ตำหนักหมายเลข 11?..

ตำหนักพระราชชายา เจ้าดารารัศมี

พระราชายา เจ้าดารารัศมีและข้าหลวง

ทางเข้าตำหนักพระราชชายา เจ้าดารารัศมี

ตำหนักเจ้าจอมมารดาชุ่ม

ตำหนักเจ้าจอมมารดาอ่อน

ตำหนักเจ้าจอมมารดาแส

เครดิตจาก : http://www.siamdrama.com/view-1791.htmlบทความแนะนำ